De Tax Shelter

valt onder de fiscale maatregelen die de Belgische federale staat heeft ingevoerd en in stand houdt om de audiovisuele sector in het land te ondersteunen.

De Tax Shelter

Het mechanisme van de Tax Shelter bestaat in België sinds 2003. Het biedt de mogelijkheid om Europese audiovisuele producties te financieren via investeringen door Belgische private ondernemingen, die daarvoor in ruil een fiscale incentive krijgen.

De via de Tax Shelter opgehaalde fondsen moeten gecompenseerd worden door productie-uitgaven die in België moeten plaatsvinden.

De audiovisuele producties die van de Tax Shelter gebruik maken moeten vooraf erkend zijn als ‘Europese werken’.

Het door de Tax Shelter gedekte aandeel in de uitgaven voor de film mag maximaal 50 % van het budget bedragen.

De fondsen die via de Tax Shelter worden opgehaald bedragen tussen de 150 en de 200 miljoen per jaar.

Afspraak op scopeinvest.be waar u alles verneemt over de Tax Shelter.